اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27

عنوان : ( اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگریت )

نویسندگان: حمیدرضا احیائی , پرویز رضوانی مقدم , محمدبهزاد امیری , سیدمحمد سیدی رشتخوار , احسان کشمیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عکس العمل جوانه زنی بذر و رشد اولیه دو گیاه دارویی زوفا و مارگریت در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تاثیر سطوح تنش خشکی (1-، 4-، 6-، 8- بار) ناشی از ماده پلی اتیلین گلیکول.........

کلمات کلیدی

, زوفا, مارگریت, تنش خشکی, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014660,
author = {احیائی, حمیدرضا and رضوانی مقدم, پرویز and امیری, محمدبهزاد and سیدی رشتخوار, سیدمحمد and کشمیری, احسان},
title = {اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگریت},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {زوفا، مارگریت، تنش خشکی، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگریت
%A احیائی, حمیدرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امیری, محمدبهزاد
%A سیدی رشتخوار, سیدمحمد
%A کشمیری, احسان
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]