اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27

عنوان : ( اثر مقادیر نیتروژن مصرفی در گیاه پایه مادری به همراه اعمال تنش خشکی و تلقیح باکتریایی بذر بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم سایونز )

نویسندگان: محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , رستم یزدانی بیوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن مصرفی بر روی گیاه پایه مادری در مزرعه و همچنین اثر باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی گندم در شرایط تنش خشکی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های تصادفی اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل .......

کلمات کلیدی

, باکتری های محرک رشد, در صد جوانه زنی, سطح نیتروژن, گیاه پایه مادری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014662,
author = {امیری, محمدبهزاد and رضوانی مقدم, پرویز and فلاحی, حمیدرضا and یزدانی بیوکی, رستم},
title = {اثر مقادیر نیتروژن مصرفی در گیاه پایه مادری به همراه اعمال تنش خشکی و تلقیح باکتریایی بذر بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم سایونز},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {باکتری های محرک رشد، در صد جوانه زنی، سطح نیتروژن، گیاه پایه مادری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقادیر نیتروژن مصرفی در گیاه پایه مادری به همراه اعمال تنش خشکی و تلقیح باکتریایی بذر بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم سایونز
%A امیری, محمدبهزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A فلاحی, حمیدرضا
%A یزدانی بیوکی, رستم
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]