اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27

عنوان : ( مطالعه نحوه مدیریت تغذیه ای گیاه مادری و نیز کاربرد کودهای زیستی جهت افزایش مقاومت به شوری گندم رقم سایونز در مرحله جوانه زنی )

نویسندگان: محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , رستم یزدانی بیوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر سطوح نیتروژن مصرفی در مزرعه و نیز تلقیح بذر های حاصله توسط کود های زیستی بر روی مقاومت به شوری گندم رقم سایونز در مرحله جوانه زنی آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر مبنای طرح پایه کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتور های آزمایش شامل......

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, گندم, کود های زیستی, مقاومت به تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014663,
author = {امیری, محمدبهزاد and رضوانی مقدم, پرویز and فلاحی, حمیدرضا and یزدانی بیوکی, رستم},
title = {مطالعه نحوه مدیریت تغذیه ای گیاه مادری و نیز کاربرد کودهای زیستی جهت افزایش مقاومت به شوری گندم رقم سایونز در مرحله جوانه زنی},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {جوانه زنی، گندم، کود های زیستی، مقاومت به تنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه نحوه مدیریت تغذیه ای گیاه مادری و نیز کاربرد کودهای زیستی جهت افزایش مقاومت به شوری گندم رقم سایونز در مرحله جوانه زنی
%A امیری, محمدبهزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A فلاحی, حمیدرضا
%A یزدانی بیوکی, رستم
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]