اولین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی , 2009-11-16

عنوان : ( بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سیدمحمد موسوی مداح , منیره بابایی , سلمه افشار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود

کلمات کلیدی

, کشف رور, منابع آلایتده, کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014671,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and موسوی مداح, سیدمحمد and بابایی, منیره and سلمه افشار},
title = {بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود},
booktitle = {اولین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی},
year = {2009},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {کشف رور، منابع آلایتده، کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%A بابایی, منیره
%A سلمه افشار
%J اولین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
%D 2009

[Download]