دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , منیره بابایی , سلمه افشار , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014673,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and بابایی, منیره and سلمه افشار and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A بابایی, منیره
%A سلمه افشار
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
%D 2009

[Download]