دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریتی آن , 2009-05-20

عنوان : ( بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , منیره بابایی , فهیمه صالحی متعهد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014674,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and بابایی, منیره and صالحی متعهد, فهیمه},
title = {بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریتی آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A بابایی, منیره
%A صالحی متعهد, فهیمه
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریتی آن
%D 2009

[Download]