پژوهش در علوم ورزشی, دوره (22), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (47-61)

عنوان : ( بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران )

نویسندگان: حمید بابایی , حمید رضا طاهری تربتی , شهرام آهنجان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران

کلمات کلیدی

, بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی , در ورزشکاران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014683,
author = {حمید بابایی and طاهری تربتی, حمید رضا and شهرام آهنجان},
title = {بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-7314},
pages = {47--61},
numpages = {14},
keywords = {بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران
%A حمید بابایی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A شهرام آهنجان
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2009

[Download]