پژوهش در علوم ورزشی, دوره (18), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (157-169)

عنوان : ( بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی )

نویسندگان: وحید تادیبی , بهرام یوسفی , حمید رضا طاهری تربتی , سید علی مسعود , جواد طاهرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی

کلمات کلیدی

, بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون, پس از یک دوره تمرینات حرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014686,
author = {وحید تادیبی and بهرام یوسفی and طاهری تربتی, حمید رضا and سید علی مسعود and جواد طاهرزاده},
title = {بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2008},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-7314},
pages = {157--169},
numpages = {12},
keywords = {بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی
%A وحید تادیبی
%A بهرام یوسفی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A سید علی مسعود
%A جواد طاهرزاده
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2008

[Download]