یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دوره (10), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (37-46)

عنوان : ( بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا )

نویسندگان: حمید بابایی , حمید رضا طاهری تربتی , محمدعلی قره , مصطفی بهرامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا

کلمات کلیدی

بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014690,
author = {حمید بابایی and طاهری تربتی, حمید رضا and محمدعلی قره and مصطفی بهرامی},
title = {بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا},
journal = {یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان},
year = {2008},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {1563-0773},
pages = {37--46},
numpages = {9},
keywords = {بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا
%A حمید بابایی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A محمدعلی قره
%A مصطفی بهرامی
%J یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان
%@ 1563-0773
%D 2008

[Download]