چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور , 2006-12-06

عنوان : ( بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران )

نویسندگان: وحید شجاعی , بهرام یوسفی , حمید رضا طاهری تربتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران

کلمات کلیدی

بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014705,
author = {وحید شجاعی and بهرام یوسفی and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران},
booktitle = {چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران
%A وحید شجاعی
%A بهرام یوسفی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور
%D 2006

[Download]