هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23

عنوان : ( بررسی اثر ماکروسکوپیک عصاره هیدروالکلی شاه بلوط هندی شیرین بر التیام زخم موش سوری )

نویسندگان: محمدرضا امامی , حسین کاظمی مهرجردی , ندا صمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر ماکروسکوپیک عصاره هیدروالکلی شاه بلوط هندی شیرین بر التیام زخم موش سوری

کلمات کلیدی

, شاه بلوط هندی, التیام زخم, موش سوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014711,
author = {امامی, محمدرضا and کاظمی مهرجردی, حسین and صمدزاده, ندا},
title = {بررسی اثر ماکروسکوپیک عصاره هیدروالکلی شاه بلوط هندی شیرین بر التیام زخم موش سوری},
booktitle = {هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاه بلوط هندی، التیام زخم، موش سوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ماکروسکوپیک عصاره هیدروالکلی شاه بلوط هندی شیرین بر التیام زخم موش سوری
%A امامی, محمدرضا
%A کاظمی مهرجردی, حسین
%A صمدزاده, ندا
%J هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]