دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( برآورد حدود آتربرگ رس های مورد استفاده در هسته رسی سدها بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی )

نویسندگان: محمد غفوری , محمدباقر نقیبی سیستانی , جواد احمدزاده , مجید مازوچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منبع قرضه رسی ، هسته رسی

کلمات کلیدی

, منبع قرضه رسی , هسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014716,
author = {غفوری, محمد and نقیبی سیستانی, محمدباقر and احمدزاده, جواد and مجید مازوچی},
title = {برآورد حدود آتربرگ رس های مورد استفاده در هسته رسی سدها بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {منبع قرضه رسی ، هسته رسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد حدود آتربرگ رس های مورد استفاده در هسته رسی سدها بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
%A غفوری, محمد
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%A احمدزاده, جواد
%A مجید مازوچی
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]