دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-17

عنوان : ( پهنه بندی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد خواجه یار با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی مهندسی در محیط Rockwork 2006 )

نویسندگان: محمد غفوری , سیدمحمد موسوی مداح , سلیمانی , بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پهنه بندی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد خواجه یار با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی مهندسی در محیط Rockwork 2006

کلمات کلیدی

, سد خواجهیار, زمین شناسی مهندسی, نفوذپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014720,
author = {غفوری, محمد and موسوی مداح, سیدمحمد and سلیمانی and بهرامی},
title = {پهنه بندی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد خواجه یار با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی مهندسی در محیط Rockwork 2006},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سد خواجهیار، زمین شناسی مهندسی، نفوذپذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد خواجه یار با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی مهندسی در محیط Rockwork 2006
%A غفوری, محمد
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%A سلیمانی
%A بهرامی
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]