سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران , 2009-05-13

عنوان : ( فقدان سنت نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در علوم انسانی که عمدتاً با مفاهیم انتزاعی و امور اعتباری سروکار دارند یکی از اصلی‌ترین شیوه‌‌های ارزیابی قضایا و یافته‌های پژوهشی تحلیل نقّادانه آن‌هاست. بررسی امکان به کار بستن نظریات و سنجش نحوه تاثیرگذاری آن‌ها در جریان عمل بدین طریق میسّر می‌شود. نقد آزمایشگاه علوم انسانی است و این سخن بیش از هر چیز در مورد علوم سیاسی صادق است که کلان بودن سطح ادعاهای آن و غیرقابل بازگشت بودن تاثیرات این ادعاها بر جامعه، در صورت عملی شدن و گاهی حتی طرح نظری آن‌ها، این رشته را تا حد بسیاری از آزمون‌های آزمایشگاهی محروم ساخته است. به همین سبب ملاحظه می‌شود که علوم سیاسی در جوامعی به شکوفایی رسیده و در عمل تاثیرگذاربوده که در آن‌ها سنت نقد بطور جدّی و فعّال وجود داشته است. چنین سنتی متاسفانه در ایران پا نگرفته است و همین امر عامل جدی نگرفتن پژوهش‌های علوم سیاسی و دوری آن‌ها از عرصه عمل بوده است.

کلمات کلیدی

, علوم سیاسی, ایران, پژوهش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014731,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {فقدان سنت نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران},
booktitle = {سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {علوم سیاسی، ایران، پژوهش، نقد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فقدان سنت نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران
%D 2009

[Download]