سومین همایش ترویج و آموزش کشاورزی ایران , 2010-03-02

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , مریم حسن نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان

کلمات کلیدی

, آموزش های فنی- حرفه ای , پروژه ترسیب کربن, نرخ بازده داخلی, نسبت منفعت به هزینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014768,
author = {کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد and حسن نژاد, مریم},
title = {ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان},
booktitle = {سومین همایش ترویج و آموزش کشاورزی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش های فنی- حرفه ای ، پروژه ترسیب کربن، نرخ بازده داخلی، نسبت منفعت به هزینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%A حسن نژاد, مریم
%J سومین همایش ترویج و آموزش کشاورزی ایران
%D 2010

[Download]