یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله )

نویسندگان: معصومه شهابی , علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی ضایعات فلزات سنگین یکی از گرفتاری های...

کلمات کلیدی

, فسفر , کبالت , شنبلیله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014810,
author = {معصومه شهابی and آستارائی, علیرضا},
title = {تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {فسفر ، کبالت ، شنبلیله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله
%A معصومه شهابی
%A آستارائی, علیرضا
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]