دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , 2009-12-30

عنوان : ( روش های مدل سازی ریاضی درمان حرارتی سرطان )

نویسندگان: محمدباقر آیانی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , مهدی بلالی , مائده السادات مهاجر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این مقاله به بررسی روشهای ریاضی مدل سازی درمان حرارتی سرطان و عوامل موثر بر آن پرداخته خواهد شد. برای این منظور از دو مدل استفاده شده است. به وسیله مدل اول درمان حرارتی یک تومر عمقی به کمک امواج فراصوت شبیه سازی شده و اثر عوامل مختلف مثل نوع بستر بافت تومر و خواص ترموفیزیکی آن و نوع شبکه خون رسانی بافت تومر و بافتهای اطراف آن بررسی شدهاند. تحلیلهای انجام شده بر مدل اول به صورت کمی میباشند. به وسیله مدل دوم اثر نوع منبع حرارتی به صورت کیفی بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از هر دو مدل برای مدلسازی ریاضی فرآیند درمان حرارتی سرطان، باید اطلاعات دقیقی از بافت سرطانی، بافت بستر آن، خواص ترموفیزیکی بافتها، شبکه خون رسانی بافت سرطانی و بافتهای اطراف و نوع منبع حرارت مورد استفاده در دسترس باشد. به این ترتیب در شرایط مختلف ممکن است برخی فرضهای متداول در مدلسازی ریاضی درمان حرارتی سرطان، مثل اعمال خواص ثابت یا میانگین برای بافتهای تحت حرارت، استفاده از مدلهای انتقال حرارت زیستی یک معادلهای (مثل مدل پنس) و فرض به تعادل حرارتی رسیدن جریان خون ورودی به شبکه مویرگی با بافت اطراف.

کلمات کلیدی

, امواح فراصوت, درمان حرارتی, سرطان, سیستم خون رسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014820,
author = {آیانی, محمدباقر and ابوالفضلی اصفهانی, جواد and بلالی, مهدی and مهاجر, مائده السادات},
title = {روش های مدل سازی ریاضی درمان حرارتی سرطان},
booktitle = {دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امواح فراصوت- درمان حرارتی- سرطان- سیستم خون رسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش های مدل سازی ریاضی درمان حرارتی سرطان
%A آیانی, محمدباقر
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A بلالی, مهدی
%A مهاجر, مائده السادات
%J دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی
%D 2009

[Download]