مهندسی شیمی ایران, دوره (8), شماره (42), سال (2009-11) , صفحات (14-21)

عنوان : ( بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لو له‌ای در سیستمهای تهویه مطبوع )

نویسندگان: روزبه ملاعباسی , سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به مساله کاهش مصرف انرژی سیستمهای تهویه مطبوع استفاده از تبادلگرهای گرمایی لوله ای روشی است که در این آزمایش انتخاب شده است. تبادلگرهای گرمایی لوله ای به عنوان پیش سردساز و پیش گرم ساز به کار می روند. لوله های گرمایی به خاطر هدایت حرارتی بسیار بالا به صورت اختلاف دمای کم بین بخش تبخیر کننده و چگالنده دارای اهمیت بسزایی می باشند....

کلمات کلیدی

, تهویه مطبوع, تبادلگرهای گرمایی لوله ای, بهینه سازی مصرف انرژی, افت فشار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014829,
author = {ملاعباسی, روزبه and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لو له‌ای در سیستمهای تهویه مطبوع},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2009},
volume = {8},
number = {42},
month = {November},
issn = {1735-5400},
pages = {14--21},
numpages = {7},
keywords = {تهویه مطبوع، تبادلگرهای گرمایی لوله ای، بهینه سازی مصرف انرژی، افت فشار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لو له‌ای در سیستمهای تهویه مطبوع
%A ملاعباسی, روزبه
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2009

[Download]