هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-03

عنوان : ( مقایسه اثر یادگیری مشارکتی خود انتخابی و معلم انتخابی و انفرادی بر اکتساب و یادگیری یک تکلیف هماهنگی چشم و دست )

نویسندگان: طیبه جلیلیان , حمید رضا طاهری تربتی , بهرام یوسفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه اثر یادگیری مشارکتی خود انتخابی و معلم انتخابی و انفرادی بر اکتساب و یادگیری یک تکلیف هماهنگی چشم و دست

کلمات کلیدی

, یادگیری مشارکتی خود انتخابی , معلم انتخابی , انفرادی , اکتساب , یادگیری , تکلیف هماهنگی چشم و دست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014842,
author = {طیبه جلیلیان and طاهری تربتی, حمید رضا and بهرام یوسفی},
title = {مقایسه اثر یادگیری مشارکتی خود انتخابی و معلم انتخابی و انفرادی بر اکتساب و یادگیری یک تکلیف هماهنگی چشم و دست},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {یادگیری مشارکتی خود انتخابی - معلم انتخابی - انفرادی - اکتساب - یادگیری - تکلیف هماهنگی چشم و دست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثر یادگیری مشارکتی خود انتخابی و معلم انتخابی و انفرادی بر اکتساب و یادگیری یک تکلیف هماهنگی چشم و دست
%A طیبه جلیلیان
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A بهرام یوسفی
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]