مطالعات اسلامی, دوره (41), شماره (83), سال (2009-12) , صفحات (11-42)

عنوان : ( فقه منظوم شیعی در دو قرن اخیر )

نویسندگان: سیدمحمد امام زاده , حسن عبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای دانشمندان گذشته،برای فراگیری بهتر و سریعتر علوم، به نظم کشیدن مطالب علمی بوده است.به این نوع اشعار اصطلاحا شعر تعلیمی گفته می شود.در آثار و تألیفات فقهای شیعه دو قرن أخیر منظومه های علمی زیادی در علوم،فقه،اصول،اخلاق،منطق،فلسفه ،کلام،رجال و ادبیات عرب دیده می شود.در این میان،منظومه های فقهی بیشترین عدد را به خود اختصاص داده اند.در این مقاله بحث خود را در دو بخش دنبال می کنیم،در بخش نخست به مهمترین منظومه های دو قرن اخیر اشاره شده،و در بخش دوم برای آشنایی بیشتر با این منظومه ها به بررسی و تحلیل سه منظومه پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

, ارجوزه , فقه, فقها, شیعه, قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014850,
author = {امام زاده, سیدمحمد and عبدالهی, حسن},
title = {فقه منظوم شیعی در دو قرن اخیر},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {41},
number = {83},
month = {December},
issn = {1010-4992},
pages = {11--42},
numpages = {31},
keywords = {ارجوزه ،فقه، فقها،شیعه،قرن سیزدهم و چهاردهم هجری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فقه منظوم شیعی در دو قرن اخیر
%A امام زاده, سیدمحمد
%A عبدالهی, حسن
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]