دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( بررسی دینامیکی مجموعه چرخ و ریل در محل اتصال ریل ها و شناسایی پارامترهای مهم طراحی صفحات عایق اتصال دهنده )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری , رضا احراری , مرتضی مشیریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات دینامیکی ناشی از حرکت قطار بر مقدار و چگونگی توزیع تنش های ایجاد شده در صفحات عایق اتصال دهنده می باشد. در این پژوهش سعی شده است تا بحرانی ترین نقطه در این قطعات که در نهایت منجر به شکست قطعه از همان ناحیه می شود شناسایی شود. در تحلیل دینامیکی، از مدل سه بعدی المان محدود مجموعه چرخ-ریل، برای یک خط ریل استفاده شده است که در آن برای تحلیل مجموعه، از تحلیل گر ANSYS/LS–DYNA و برای قیدهای تماسی بین اجزاء مجموعه چرخ-ریل، از روش پنالتی ( Penalty Method ) استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده تا برای بررسی دقیق مکانیزم از کار افتادگی صفحات اتصال از جزئیات پژوهش هایی که پیرامون نیروهای تماسی– ضربه ای در مجموعه ریلی انجام گرفته است، استفاده شود تا بتوان جواب های به دست آمده در توزیع تنش را تا حد امکان به آنچه در واقعیت رخ می دهد نزدیک تر کرد. یکی از مهمترین حالات از کار افتادگی صفحات اتصال، شکست ناشی از خستگی در این قطعات می باشد. به همین دلیل توجه در این پژوهش روی تنش‌های ناشی از بارهای دینامیکی روی صفحه متمرکز شده است. در ادامه، با تغییر سرعت خطی چرخ، تاثیرات دینامیکی ناشی از سرعت حرکت چرخ بر روی تنش های ایجاد شده در صفحات اتصال، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل دینامیکی نشان می دهد مکان ایجاد تنش های ماکزیمم در اغلب سرعت ها کمی بعد از وسط صفحه اتصال و در پایین آن ایجاد می شود که تا حد زیادی با مکانی که صفحه در شرایط کاری واقعی شروع به شکست می کند، تطابق دارد که این مطلب بیانگر صحت مدل ایجاد شده برای تحلیل مساله می باشد. جواب های حاصل از تحلیل دینامیکی صفحه اتصال برای انجام بهینه سازی شکلی این قطعه که هدف نهایی افزایش کارایی این قطعات به شمار می آید، بسیار مهم و حیاتی است. درحقیقت این جواب ها می تواند مرجع اطلاعاتی کاملی برای بهینه سازی این قطعه به حساب آیند.

کلمات کلیدی

, صفحه ی عایق اتصال, تحلیل تنش, المان محدود, تنش فون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014853,
author = {ابوالبشری, محمد حسین and احراری, رضا and مشیریان, مرتضی},
title = {بررسی دینامیکی مجموعه چرخ و ریل در محل اتصال ریل ها و شناسایی پارامترهای مهم طراحی صفحات عایق اتصال دهنده},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {صفحه ی عایق اتصال- تحلیل تنش- المان محدود- تنش فون مایز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دینامیکی مجموعه چرخ و ریل در محل اتصال ریل ها و شناسایی پارامترهای مهم طراحی صفحات عایق اتصال دهنده
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A احراری, رضا
%A مشیریان, مرتضی
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]