دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( بررسی کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در جدا سازی صد در صد قطعات با ساختار میکروسکوپی نامناسب در عملیات حرارتی قطعات خودرو )

نویسندگان: سعید کهربائی , مهرداد کاشفی تربتی , علیرضا صاحب علم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تولیدات انبوه صنعتی همواره این احتمال وجود دارد که برخی قطعات مراحلی از تولید مانند سیکل های عملیات حرارتی را به درستی طی نکنند. جداسازی این قطعات معیوب، علاوه بر اینکه مستلزم آزمون های مخرب است، بسیار وقت گیر بوده و هزینه ی زیادی را در بردارد. آزمون جریان گردابی یک آزمون غیرمخرب است که به سرعت اجرا شده و از آنجا که پاسخ آن به ترکیب شیمیایی و ریزساختار ماده ی موردنظر حساس است، می توان از آن در تشخیص ریزساختارهای مختلف از یک ترکیب شیمیایی یکسان بهره گرفت. در این مقاله این روش تفکیک برای پنج ساختار حاصل از عملیات آنیل، نرماله، کوئینچ و کوئینچ و تمپر در دماهای ºC650 و ºC400 از فولاد CK45 انجام شده است. پس از تعیین فرکانس بهینه و بررسی پاسخ ها به القاء جریان مشخص شد که ولتاژهای اولیه و ثانویه و همچنین امپدانس نرماله شده ناشی از القاء جریان می تواند جهت جداسازی ریزساختارها بکار رود.

کلمات کلیدی

, جداسازی ریزساختارها , آزمون غیرمخرب , آزمون جریان گردابی , عملیات حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014857,
author = {کهربائی, سعید and کاشفی تربتی, مهرداد and صاحب علم, علیرضا},
title = {بررسی کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در جدا سازی صد در صد قطعات با ساختار میکروسکوپی نامناسب در عملیات حرارتی قطعات خودرو},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {جداسازی ریزساختارها - آزمون غیرمخرب - آزمون جریان گردابی - عملیات حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در جدا سازی صد در صد قطعات با ساختار میکروسکوپی نامناسب در عملیات حرارتی قطعات خودرو
%A کهربائی, سعید
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A صاحب علم, علیرضا
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]