سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , شهرام رضوان بیدختی , سپیده انورخواه حکم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی تغییرات تنوع و زیست توده های علفهای هرز درکشت خالص و مخلوط ارزن و لوبیا آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار و 4 تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال1388 به اجرا درآمد.

کلمات کلیدی

, تنوع علفهای هرز, زیست توده علفهای هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014859,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and سنجانی, سارا and رضوان بیدختی, شهرام and انورخواه حکم آبادی, سپیده},
title = {بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {تنوع علفهای هرز- زیست توده علفهای هرز -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سنجانی, سارا
%A رضوان بیدختی, شهرام
%A انورخواه حکم آبادی, سپیده
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]