دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05

عنوان : ( بهینه سازی شرایط کشت به منظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو )

نویسندگان: ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه عدس به عنوان یکی از حبوبات مهم.......

کلمات کلیدی

, عدس , ساقه زایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014863,
author = {قاسمی عمران, ولی اله and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین},
title = {بهینه سازی شرایط کشت به منظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو},
booktitle = {دومین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عدس ، ساقه زایی، ریزنمونه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط کشت به منظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو
%A قاسمی عمران, ولی اله
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%J دومین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2007

[Download]