اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , 2009-10-20

عنوان : ( ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها )

نویسندگان: نسرین مشتاقی , احمد شریفی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع در شرایط استریل، روشی مناسب برای تکثیر گیاهان در سطح وسیع محسوب می شود. اتوماسیون ریزازدیادی به روش اندام زایی یا جنین زایی سوماتیکی در بیوراکتورها به عنوان یک روش مناسب برای کاهش زمان و هزینه های تکثیر گیاهان شناخته شده است. تاکنون از انواع متعددی از بیوراکتورها برای تکثیر بیوماس گیاهی استفاده شده است که هر کدام از آنها از مزایا و محدودیت هایی برخوردارند. هم اکنون سیستم های تعلیق موقت و بیوراکتور هوادهنده توانسته اند تا حدی این مشکلات را مرتفع نمایند. در این سیستم ها می توان با بهینه کردن شرایط کشت و پارامترهای مهم موثر بر رشد، به راندمان بالایی از تکثیر دست یافت. در این مقاله بیوراکتورهای مناسب برای ریزازدیادی و روش های تکثیر کلونال کم هزینه، معرفی و تجارب جهانی استفاده از آنها به منظور آشنایی محققان داخلی با تکنیک های جدید تکثیر گیاهان در محیط کشت های مایع مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بیوراکتور, تعلیق موقت, محیط کشت مایع, ریزازدیادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014868,
author = {مشتاقی, نسرین and احمد شریفی and باقری, عبدالرضا},
title = {ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها},
booktitle = {اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بیوراکتور، تعلیق موقت، محیط کشت مایع، ریزازدیادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها
%A مشتاقی, نسرین
%A احمد شریفی
%A باقری, عبدالرضا
%J اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
%D 2009

[Download]