دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , مهدی حیدری , احمد خسروی کارشک , سید مصطفی حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ از فرآیندهای مهم در ایجاد اتصالات دائمی فلزی با کیفیت بالا در صنایع مختلف از جمله صنعت انتقال گاز است. هندسه گُرده جوش (شامل ارتفاع، پهنا و عمق فوذ گرده جوش) مشخصه اصلی نشان دهنده کیفیت اتصال در اینوع جوشکاری است که بطور مستقیم تحت اثیر شرایط و پارامترهای تنظیمی جوشکاری قرار دارد. مهمترین پارامترهای تنظیمی فرآیند جوشکاری شامل ولتاژسرعت جوشکاری، نرخ تغذیه سیم، فاصله نازل تا صفحه و زاویه نازل، میباشند. در این مقاله، با استفاده از آزمایشات تجربی و مدلسازی ریاضی، نوع و میزان تاثیر پارامترهای تنظیمی بر هندسه گرده جوش در فرآیند جوشکاری (GMAW)برای لوله های انتقال از جنس فولاد API-5L-52x تعیین گردیده است. همچنین بکمک آزمون فرضیات آماری، بهترین مدل صحه گذاری و تائید شده است. مدل پیشنهادی میتواند به عنوان زیر بنای بهینه سازی پارامترهای جوشکاری بکار گرفته شد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی آماری , جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ , تحلیل واریانس – هندسه گرده جوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014882,
author = {کلاهان, فرهاد and حیدری, مهدی and احمد خسروی کارشک and سید مصطفی حیدری},
title = {بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {مدلسازی آماری - جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ - تحلیل واریانس – هندسه گرده جوش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی
%A کلاهان, فرهاد
%A حیدری, مهدی
%A احمد خسروی کارشک
%A سید مصطفی حیدری
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]