هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2009-12-19

عنوان : ( تحلیل کانون قدرت در سازمانهای امروزی:نوع شناسی هیات مدیره ها از منظر قدرتمندی )

نویسندگان: محمد مهرآیین , سیدمسلم علوی دارابی , مهدی نجفی سیاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی بازنگریهای گسترده ای که در دو دهه اخیر در جایگاه هیات مدیره ها صورت گرفته است، توجه به تعادل و توازن اشکال متفاوت قدرت در راس حاکمیت سازمان بسیار حائز اهمیت بوده است. از آنجایی که هیات مدیره ها به عنوان مرجع عالی سازمان در تدوین سیاستگذاریهای کلان تلقی می گردند، مبحث قدرت در این حوزه همواره موضوع چالش برانگیزی بوده است که می بایست مورد تدقق و تعمق شایسته ای قرار گیرد. اساسا پشتوانه فلسفه وجودی هیات مدیره ها، ماهیتی قدرت طلبانه داشته است که بدون تردید، فقدان و یا کاهش قدرت عملی هیات مدیره ها، آنها را در برابر سایر تیم های سازمانی آسیب پذیر نموده و به ورطه انفعال می کشاند و به تبع آن ایفای نقش موثر آنها را در آینده و سرنوشت سازمان ناممکن می سازد. عدم تعادل قدرت میان تیم هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان می تواند مسبب بروز اشکال متفاوتی از هیات مدیره باشد که از آن به عنوان نوع شناسی هیات مدیره از باب قدرت یاد می شود. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تحلیل قدرت در راس حاکمیت سازمان، انواع هیات مدیره ها از منظر قدرت مورد بازنگری و بررسی قرار گیرند

کلمات کلیدی

, قدرت, اشکال قدرت, انواع هیات مدیره های قدرتمند, الگوهای قدرت در هیات مدیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014900,
author = {مهرآیین, محمد and علوی دارابی, سیدمسلم and نجفی سیاهرودی, مهدی},
title = {تحلیل کانون قدرت در سازمانهای امروزی:نوع شناسی هیات مدیره ها از منظر قدرتمندی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قدرت، اشکال قدرت، انواع هیات مدیره های قدرتمند، الگوهای قدرت در هیات مدیره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل کانون قدرت در سازمانهای امروزی:نوع شناسی هیات مدیره ها از منظر قدرتمندی
%A مهرآیین, محمد
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%A نجفی سیاهرودی, مهدی
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2009

[Download]