دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه , 2005-04-30

عنوان : ( اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص مکانیکی بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا )

نویسندگان: نعمت خورشیدی , حسن افشین , مصطفی قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود خواص بتنهای با مقاومت بالا (HSC) همواره مورد توجه دست اندرکاران علم تکنولوژی بتن بوده است . جهت نیل به این هدف ، تحقیقات فراوانی انجام یافته است . در دو دهه اخیر در کشورهایی مانند روسیه و چین تکنولوژی پیشرفته و جدیدی به نام تکنولوژی آب مغناطیسی مطرح شده است . در این تکنولوژی ، با القاء میدان مغناطیسی به آب ، ساختار فیزیکی آن تغییر می یابد . در نتیجه این تغییرات تعداد مولکولها در یک تجمع ملکولی از 13 به 5 یا 6 عدد نقصان یافته و کشش سطحی آب کاهش پیدا می کند . کاربرد این آب فرآوری شده در بتن از یک سو موجب افزایش روانی مخلوط بتن و کاهش آب مورد نیاز شده و از سوی دیگر با تسهیل هیدراسیون سیمان موجب بهبود مقاومت و دوام بتن و در نتیجه صرفه جویی در میزان بتن مصرفی می گردد . در این مقاله با استفاده از طرح اختلاط های ساخته شده در آزمایشگاه بتن دانشگاه صنعتی سهند ، اثر آب مغناطیسی بر روی خواص مکانیکی بتن های معمولی و بتن های با مقاومت بالا از قبیل روانی و مقاومت فشاری مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج آزمایشات انجام یافته نشام داده اند که : در اکثر موارد بتن های ساخته شده با آب مغناطیسی دارای روانی بالاتری بوده اند و استفاده از آب مغناطیسی در ساخت بتن ، روانی و مقاومت فشاری آن را بترتیب تا 45% و 18% بهبود می بخشد . همچنین در بعضی از موارد با یکسان گرفتن روانی و مقاومت فشاری نمونه های تهیه شده با آب مغناطیسی و آب معمولی ، می توان دز مصرف سیمان صرفه جویی کرد .

کلمات کلیدی

, بتن معمولی , بتن با مقاومت بالا , آب مغناطیسی , روانی , مقاومت فشاری , صرفه جویی در سیمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014920,
author = {نعمت خورشیدی and حسن افشین and قلی زاده, مصطفی},
title = {اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص مکانیکی بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بتن معمولی ، بتن با مقاومت بالا ، آب مغناطیسی ، روانی ، مقاومت فشاری ، صرفه جویی در سیمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص مکانیکی بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا
%A نعمت خورشیدی
%A حسن افشین
%A قلی زاده, مصطفی
%J دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
%D 2005

[Download]