سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز )

نویسندگان: آسیه سیاه مرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , الهام عزیزی , مریم جهانی کندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در سالهای زراعی 86-87 درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک هایکامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد.

کلمات کلیدی

, چغندرقند, علفهای هرز, تنوع , شاخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014926,
author = {سیاه مرگویی, آسیه and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and عزیزی, الهام and جهانی کندری, مریم},
title = {اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {چغندرقند- علفهای هرز- تنوع - شاخص شانون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز
%A سیاه مرگویی, آسیه
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A عزیزی, الهام
%A جهانی کندری, مریم
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]