سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز )

نویسندگان: رضا قربانی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , آزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت زمان و روش کنترل علفهای هرز زیره سبز بر عملکرد و اجزای عملکرد آزمایشی در سال زراعی 85-86 درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی انجام شد.

کلمات کلیدی

, زیره سبز , کنترل زراعی, شعله افکن, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014928,
author = {قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا and جهانی کندری, مریم and حسینی, آزاده},
title = {بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {زیره سبز - کنترل زراعی- شعله افکن-گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A جهانی کندری, مریم
%A حسینی, آزاده
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]