همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31

عنوان : ( آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی از آثار ادب عرفانی فارسی اصل آفرینش از آب دانسته شده است که خود این موضوع در آثار مختلف در سه گونه متفاوت بیان شده است.

کلمات کلیدی

, آفرینش, آب, جهان مادی, موجودات غیر مادی, ادب عرفانی فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014951,
author = {مهدوی, محمدجواد},
title = {آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی},
booktitle = {همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آفرینش، آب، جهان مادی، موجودات غیر مادی، ادب عرفانی فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی
%A مهدوی, محمدجواد
%J همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن
%D 2009

[Download]