دهمین کنفرانس مهندسی ساخت وتولید , 2010-03-01

عنوان : ( یافتن مسیرهای بارگذاری بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ لوله های T شکل )

نویسندگان: مهران کدخدایان , احمد عرفانی مقدم , مهدی حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با رویکرد جدیدی در زمینه بهینه سازی، هیدروفرمینگ اتصالات T شکل مطالعه می شود. تحلیل آماری بر روی پارامترهای بارگذاری نشان می دهد که برخی از متغیرهای بارگذاری بر روی تغییر شکل لوله تاثیر چندانی ندارند. لذا، برای مطالعه دقیق تر مسیرهای بارگذاری، این متغیرها با مقادیر ثابت بهینه جایگزین می گردند. در ادامه شش متغیر موثر بارگذاری انتخاب و برای هر متغیر محدوده مینیمم و ماکزیمم تعیین می شود. برای تعیین ارتباط ریاضی بین متغیرهای بارگذاری و پارامترهای تغییر شکل از روش طراحی آزمایشات (DOE)، بر مبنای روش Full Factorial استفاده می گردد. بر اساس آزمایش های دو سطحی مینیمم و ماکزیمم، 64 مسیر بارگذاری طراحی می شود. رفتار تغییر شکل لوله توسط هر مسیر بارگذاری، توسط شبیه سازی اجزا محدود تحلیل می شود. با تحلیل رگرسیون، مینیمم ضخامت و ماکزیمم ارتفاع شاخه لوله بر اساس متغیرهای بارگذاری مدل سازی می گردد. برای بهینه سازی متغیرهای بارگذاری از الگوریتم تبرید تدریجی استفاده می شود و به این ترتیب مسیرهای بارگذاری برای تولید اتصالات مطلوب بدست می آیند.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: هیدروفرمینگ, Full Factorial, اجزا محدود, بهینه سازی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014961,
author = {کدخدایان, مهران and عرفانی مقدم, احمد and حیدری, مهدی},
title = {یافتن مسیرهای بارگذاری بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ لوله های T شکل},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت وتولید},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: هیدروفرمینگ- Full Factorial- اجزا محدود- بهینه سازی- الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یافتن مسیرهای بارگذاری بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ لوله های T شکل
%A کدخدایان, مهران
%A عرفانی مقدم, احمد
%A حیدری, مهدی
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت وتولید
%D 2010

[Download]