دومین جشنواره انار یاقوت کویر , 2007-10-31

عنوان : ( موقعیت انار در ایران )

نویسندگان: علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تمامی استان های کشور که در حاشیه کویر مرکزی قرار دارند کشت وکار انار از قدیم الایام به عنوان یک محصول اقتصادی رونق ویژه ای داشته است. در استان خراسان به دلیل سطح زیر کشت زیاد انار بالاخص در شهرستانهای حاشیه کویر آن را به عنوان یکی از عمده ترین منابع درآمد اقتصادی کشاورزان در آورده.کشت واریته هایی از انار مثل بجستونی ،شیشه کپ وشیرین قند کاشمری که دارای ارزش صادراتی هستند،در استان خراسان باعث رونق آن شده است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: انار, مرفولوژی, هرس, ارقام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014975,
author = {تهرانی فر, علی and سلاح ورزی, یحیی},
title = {موقعیت انار در ایران},
booktitle = {دومین جشنواره انار یاقوت کویر},
year = {2007},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: انار، مرفولوژی، هرس، ارقام.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T موقعیت انار در ایران
%A تهرانی فر, علی
%A سلاح ورزی, یحیی
%J دومین جشنواره انار یاقوت کویر
%D 2007

[Download]