دانشنامه جهان اسلام, دوره (13), شماره (13), سال (2009-9) , صفحات (11-14)

عنوان : ( حرز )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرز پاره ای از آیات و اذکارو اوراد و ادعیه است که برای حفظ جان و مال از آسیبها می خوانده یا با خود حمل می کرده اند.نویسنده در این مقاله به بررسی حرز ها و فرق آن با تعویذ و دعا پرداخته است.

کلمات کلیدی

, حرز, تعویذ, حرز یمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014978,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {حرز},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2009},
volume = {13},
number = {13},
month = {September},
issn = {0000-0003},
pages = {11--14},
numpages = {3},
keywords = {حرز، تعویذ،حرز یمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حرز
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2009

[Download]