دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( به دست آوردن پاسخی صریح برای چروکیدگی لبه صفحات گرد به کمک ورق گیر در طی فرآیند کشش عمیق با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک )

نویسندگان: فرزاد مؤیدیّان , مهران کدخدایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بر اساس مدل دو بعدی تنش صفحه ای و فانکشنال دو شاخه ای بر مبنای تئوری عمومی یکتایی هیل در مختصات قطبی، شرایط بحرانی چروکیدگی پلاستیک ورق گرد (تعداد موج های تشکیل شده و همچنین محدوده چروکیدگی لبه ورق) به کمک ورق گیر، طی فرآیند کشش عمیق به طور تحلیلی و به منظور بهبود نتایج قبلی که اغلب به طور عددی یا عددی-تحلیلی بوده اند، به دست آورده شده است. برای این منظور از روش های تحلیلی الاستوپلاستیک و انرژی استفاده شده است. در این تحلیل جهت به دست آوردن پاسخ صریح برای محدوده چروکیدگی، از تئوری تغییر شکل کوچک و همچنین تئوری تغییر شکل در پلاستیسیته استفاده شده است. به همین منظور ماده پلاستیک کامل در نظر گرفته شده و معیار تسلیم ترسکا در نظر گرفته شده است. در این تحقیق اثر ورق گیر نیز روی محدوده چروکیدگی ورق های آلومینیومی و فولادی با هم مقایسه شده است. نتایج تحلیلی به دست آمده با در نظر گرفتن اثر ورق گیر روی محدوده چروکیدگی به طور صریح می باشند و با این روش، محدوده دقیق تری برای شکل دهی ورق تعیین می شود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : چروکیدگی پلاستیک , فانکشنال دوشاخه ای , ورق گیر , تئوری تغییر شکل کوچک , فرآیند کشش عمیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014991,
author = {مؤیدیّان, فرزاد and کدخدایان, مهران},
title = {به دست آوردن پاسخی صریح برای چروکیدگی لبه صفحات گرد به کمک ورق گیر در طی فرآیند کشش عمیق با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی : چروکیدگی پلاستیک - فانکشنال دوشاخه ای - ورق گیر - تئوری تغییر شکل کوچک - فرآیند کشش عمیق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به دست آوردن پاسخی صریح برای چروکیدگی لبه صفحات گرد به کمک ورق گیر در طی فرآیند کشش عمیق با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک
%A مؤیدیّان, فرزاد
%A کدخدایان, مهران
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]