هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( یک لایه امنیتی برای کاربردهای مبتنی بر وب )

نویسندگان: رضا قلعه , عباس قائمی بافقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش کاربردهای وب وابستگی های اشخاص و سازمانها را به این بستر نوین اطلاعاتی بیشتر کرده است. با توجه به این موضوع گستردگی و تنوع تهدیدهای مبتنی بر وب نیز رو به افزایش می باشد. ابزارهای موجود نظیر فایروالهای شبکه، سیستم های تشخیص نفوذ و سیستم های ضد ویروس در رابطه با اینگونه تهدیدها به دلیل عدم تمرکز مناسب برروی آسیب پذیری های لایه کاربرد و مسائلی نظیر کارایی و هزینه بر بودن، تا حد زیادی فاقد عملکرد مطلوب در این حوزه می باشند. در این مقاله یک لایه امنیتی وفق پذیر برای کاربردهای مبتنی بر وب ارائه شده که با بهرگیری از بیان تهدیدها در قالب استاندارد AVDL و استقرار در لایه کاربرد برنامه های وب، جوابگوی بازه وسیعی از تهدیدهای مربوط به برنامه های کاربردی مبتنی بر وب می باشد. با استفاده از این لایه امنیتی می توان به راحتی و با هزینه های اندکی کاربردهای موجود را بدون نیاز به تغییر کد برنامه در قبال تهدیدهای شناخته شده و گاه جدید وب محافظت کرد.

کلمات کلیدی

, کاربردهای مبتنی بر وب, حملات XSS, لایه امنیتی, وفق پذیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014992,
author = {رضا قلعه and قائمی بافقی, عباس},
title = {یک لایه امنیتی برای کاربردهای مبتنی بر وب},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاربردهای مبتنی بر وب، حملات XSS، لایه امنیتی; وفق پذیری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک لایه امنیتی برای کاربردهای مبتنی بر وب
%A رضا قلعه
%A قائمی بافقی, عباس
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]