دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی )

نویسندگان: مهدی معارف دوست , جعفر زارع , مهران کدخدایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عملیات آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی شبیه سازی و تحلیل شده است. تولید دنده قفل کن پیش از این توسط فرآیند ماشینکاری صورت می گرفت که با افزایش تقاضای این قطعه و بمنظور کاهش هزینه تولید و افزایش استحکام قطعه، فرآیند آهنگری جهت تولید دنده قفل کن انتخاب شد. در پروسه تولید دنده قفل کن که توسط فرآیند آهنگری داغ قالب بسته صورت می گیرد پارامترهای مختلفی تاثیر دارند. از جمله این پارامترها می توان به دمای قطعه، هندسه قالب و هندسه قطعه پیش فرم اشاره کرد. در این جا اثر پارمترهای دمای قطعه بر کرنش پلاستیک موثر، شعاع گوشه های قالب بر تنش داخلی قطعه و ضخامت پلیسه بر نیروی مورد نیاز پرس با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری بررسی شده است. برای این کار از نرم افزار Solid Edge جهت مدلسازی سه بعدی ماده اولیه و قالب ها و از نرم افزارحجم محدودMSC.SuperForge برای شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری استفاده شده است. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده قالب ها طراحی و ساخته شده و قطعه تولید شده است. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی کامپیوتری با نتایج عملی تطابق خوبی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: آهنگری – دنده قفل کن, حجم محدود, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014998,
author = {معارف دوست, مهدی and جعفر زارع and کدخدایان, مهران},
title = {شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: آهنگری – دنده قفل کن- حجم محدود- شبیه سازی کامپیوتری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی
%A معارف دوست, مهدی
%A جعفر زارع
%A کدخدایان, مهران
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]