چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران , 2008-12-03

عنوان : ( بررسی تحلیلی چروکیدگی لبه پلاستیک صفحات گرد با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک در فرآیند کشش عمیق )

نویسندگان: مهران کدخدایان , فرزاد مؤیدیّان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مدل دو بعدی تنش صفحه ای و فانکشنال دو شاخه ای بر اساس تئوری عمومی یکتایی هیل در مختصات قطبی، شرایط بحرانی چروکیدگی لبه پلاستیک ورق های گرد (تعداد موج های تشکیل شده در لبه ورق و همچنین محدوده چروکیدگی آن)، طی فرآیند کشش عمیق به طور تحلیلی و به منظور بهبود نتایج قبلی به دست آورده شده است. در این حل تحلیلی، در به دست آوردن فانکشنال دوشاخه ای از تئوری تغییر شکل کوچک (بدون در نظر گرفتن کشیدگی لایه میانی) استفاده شده است. همچنین یک حل تحلیلی مناسب برای به دست آوردن تعداد موج و بار بحرانی در ناحیه پلاستیک بر اساس معیار تسلیم ترسکا و در نظر گرفتن یک میدان تنش غیر خطی و همچنین تئوری تغییر شکل در پلاستیسیته به دست آورده شده است. مزیت قابل توجه نتایج به دست آمده با این روش نسبت به نتایج سایر مولفین که اغلب از روش های عددی استفاده نموده اند به دست آوردن پاسخ صریح برای مقادیر بحرانی می باشد

کلمات کلیدی

, چروکیدگی پلاستیک, فانکشنال دو شاخه ای, تئوری تغییر شکل کوچک, فرآیند کشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015021,
author = {کدخدایان, مهران and مؤیدیّان, فرزاد},
title = {بررسی تحلیلی چروکیدگی لبه پلاستیک صفحات گرد با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک در فرآیند کشش عمیق},
booktitle = {چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چروکیدگی پلاستیک- فانکشنال دو شاخه ای- تئوری تغییر شکل کوچک- فرآیند کشش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلی چروکیدگی لبه پلاستیک صفحات گرد با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک در فرآیند کشش عمیق
%A کدخدایان, مهران
%A مؤیدیّان, فرزاد
%J چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
%D 2008

[Download]