سمینار هفته پژوهش سال 1388 , 2009-12-16

عنوان : ( مخاطرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی کاربرد آفت کش ها )

نویسندگان: غلامحسین مروج , سیده فاطمه فخرراد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد روز افزون جمعیت و نیاز آن ها به غذا و محدودیت افزایش سطح زیر کشت گیاهان زراعی سبب حداکثر بهره برداری از زمین و افزایش عملکرد در واحد سطح شده است. یکی از عوامل موثر در افزایش عملکرد محصولات زراعی، استفاده از آفت کش ها بوده است. .به طور مختصر آفت کش ها گروهی از ترکیبات شیمیایی معدنی، آلی و یا طبیعی هستند که منجر به کنترل آفات (عمدتا حشرات، عوامل بیماریزای گیاهی و علف های هرز) می گردند. بر اساس برآورد کارشناسان، هر دلار سرمایه گذاری در تولید آفت کش ها منجر به ذخیره 4 دلار در تولید غذا می گردد. با وجود این، بیشتر منافع آفت کش ها تنها ناشی از اثر مستقیم آن ها روی محصولات و افزایش عملکرد است (هر چند این موضوع نیز همیشه صادق نیست) و اثرات غیر مستقیم اقتصادی – اجتماعی و محیطی ناشی از کاربرد آفت کش ها در این ارزیابی مورد نظر قرار نگرفته است. بر اساس تخمین صورت گرفته، در هنگام سمپاشی تنها 1/0 درصد از آفت کش ها به بافت هدف رسیده اند و 9/99 درصد از آن ها در محیط رها شده اند. از این رو به منظور تسهیل در توسعه و پیشرفت اقتصادی و ایجاد تعادل در سیاست صحیح کاربرد آفت کش ها، برآورد هزینه های تحمیل شده به محیط زیست ناشی از پخش آفت کش ها روی موجودات غیر هدف ضروری است. هدف مطالعه حاضر، مروری بر تحقیقات انجام شده توسط Pimentel و همکاران در زمینه مخاطرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از استفاده آفت کش ها می باشد. موارد مورد بررسی شامل اثرات آفت کش ها بر سلامت انسان، مسمومیت حیوانات اهلی، افزایش هزینه های کنترل برخاسته از تخریب دشمنان طبیعی در اثر کاربرد آفت کش ها و ظهور و گسترش مقاومت در آفات نسبت به آفت کش ها می باشد.

کلمات کلیدی

, محیط زیست, آفت کش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015027,
author = {مروج, غلامحسین and فخرراد, سیده فاطمه},
title = {مخاطرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی کاربرد آفت کش ها},
booktitle = {سمینار هفته پژوهش سال 1388},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محیط زیست، آفت کش، آلودگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مخاطرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی کاربرد آفت کش ها
%A مروج, غلامحسین
%A فخرراد, سیده فاطمه
%J سمینار هفته پژوهش سال 1388
%D 2009

[Download]