چهاردهمین گنکره دامپزشکی ایران , 2006-02-21

عنوان : ( شیوع استوماتیت فیزیکی متعاقب نفوذ داسه های گیاه هوردئوم میوریوم (جوموشه)به داخل مخاط دهان اسبها در یکی از اسبداریهای اطراف مشهد )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , کامران سرداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دنبال مصرف علوفه آلوده به جوموشه در یکی از اسبداری های اطراف مشهد استوماتیت فیزیکی شیوع یافت .

کلمات کلیدی

, جوموشه(هوردئوم میوریوم), اسب, استوماتیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015034,
author = {محمدی, غلامرضا and سرداری, کامران},
title = {شیوع استوماتیت فیزیکی متعاقب نفوذ داسه های گیاه هوردئوم میوریوم (جوموشه)به داخل مخاط دهان اسبها در یکی از اسبداریهای اطراف مشهد},
booktitle = {چهاردهمین گنکره دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوموشه(هوردئوم میوریوم)، اسب، استوماتیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شیوع استوماتیت فیزیکی متعاقب نفوذ داسه های گیاه هوردئوم میوریوم (جوموشه)به داخل مخاط دهان اسبها در یکی از اسبداریهای اطراف مشهد
%A محمدی, غلامرضا
%A سرداری, کامران
%J چهاردهمین گنکره دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]