چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2005-05-31

عنوان : ( سنجش سطح ایمنی غیر فعال گوساله های نوزاد گاوداریهای شیری اطراف مشهد با دو روش رفرکتومتری وتست کدورت سولفیت سدیم )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , مهرداد مهری , علی سارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دو روش رفرکتومتری وتست کدورت سولفیت سدیم ایمنی غیر فعال گوساله های نوزاد مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ایمنی غیرفعال , گوساله نوزاد, رفرکتومتری , تست کدورت سولفیت سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015037,
author = {محمدی, غلامرضا and مهری, مهرداد and سارانی, علی},
title = {سنجش سطح ایمنی غیر فعال گوساله های نوزاد گاوداریهای شیری اطراف مشهد با دو روش رفرکتومتری وتست کدورت سولفیت سدیم},
booktitle = {چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2005},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ایمنی غیرفعال ، گوساله نوزاد، رفرکتومتری ، تست کدورت سولفیت سدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش سطح ایمنی غیر فعال گوساله های نوزاد گاوداریهای شیری اطراف مشهد با دو روش رفرکتومتری وتست کدورت سولفیت سدیم
%A محمدی, غلامرضا
%A مهری, مهرداد
%A سارانی, علی
%J چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2005

[Download]