سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2004-02-24

عنوان : ( مطالعه موارد رخداد فرم سپتیسمیک سالمونلوز گوساله در گاوداریهای شیری اطراف مشهد )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , محسن ملکی , تقی رهرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخداد سالمونلوز در گله های شیری اطراف مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, سالمونلا, گوساله شیری , سپتی سمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015041,
author = {محمدی, غلامرضا and ملکی, محسن and تقی رهرائی},
title = {مطالعه موارد رخداد فرم سپتیسمیک سالمونلوز گوساله در گاوداریهای شیری اطراف مشهد},
booktitle = {سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سالمونلا، گوساله شیری ، سپتی سمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه موارد رخداد فرم سپتیسمیک سالمونلوز گوساله در گاوداریهای شیری اطراف مشهد
%A محمدی, غلامرضا
%A ملکی, محسن
%A تقی رهرائی
%J سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2004

[Download]