دومین همایش تخصصی شیمی دانشگاه پیام نور کشور , 2003-02-21

عنوان : ( اثر آب مغناطیسی بر روی رشد طیور گوشتی )

نویسندگان: مصطفی قلی زاده , م.سعیدی , ب.مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار ضمن معرفی دستگاه تصفیه آب غناطیسی و عملکرد آن بر روی یونهای محلول در اب به بررسی اثر اب مغناطیسی بر روی رشد طیور می پردازد . اامه در فایل پیوست موجود می باشد .

کلمات کلیدی

تصفیه مغناطیسی آب ؛ طیور گوشتی ؛ تلفات جو ها ؛ افزایش نسبت گوشت به چربی ؛ سرزندگی ؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015049,
author = {قلی زاده, مصطفی and م.سعیدی and ب.مهدوی},
title = {اثر آب مغناطیسی بر روی رشد طیور گوشتی},
booktitle = {دومین همایش تخصصی شیمی دانشگاه پیام نور کشور},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تصفیه مغناطیسی آب ؛ طیور گوشتی ؛ تلفات جو ها ؛ افزایش نسبت گوشت به چربی ؛ سرزندگی ؛},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر آب مغناطیسی بر روی رشد طیور گوشتی
%A قلی زاده, مصطفی
%A م.سعیدی
%A ب.مهدوی
%J دومین همایش تخصصی شیمی دانشگاه پیام نور کشور
%D 2003

[Download]