چهارمین همایش آلاینده های محیط زیست , 2001-03-26

عنوان : ( راهکارهای عملی نوین برایتحقق ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی و تقلیل آلاینده های زیست محیطی )

نویسندگان: مصطفی قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی این نوشتار اشاره ای مختصر به برخی از روشهای عملی جدید جهت تحقق بخشیدن به گسترش فرهنگ بهینه سازیفرآورده های نفتی و تقلیل الاینده های زیست محیطی خواهیم داشت . امید است با عمل به این راهکارهای عملی گامی هرچند کوتاه در جهت بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی و حفظ ذخایر نفتی کشورمان برداشته شود

کلمات کلیدی

بهینه سازی سوخت ؛ تقلیل آلاینده های زیست محیطی ؛ راهکارهای عملی ؛ مصارف خانگی ؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015050,
author = {قلی زاده, مصطفی},
title = {راهکارهای عملی نوین برایتحقق ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی و تقلیل آلاینده های زیست محیطی},
booktitle = {چهارمین همایش آلاینده های محیط زیست},
year = {2001},
location = {رشت, ايران},
keywords = {بهینه سازی سوخت ؛ تقلیل آلاینده های زیست محیطی ؛ راهکارهای عملی ؛ مصارف خانگی ؛},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای عملی نوین برایتحقق ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی و تقلیل آلاینده های زیست محیطی
%A قلی زاده, مصطفی
%J چهارمین همایش آلاینده های محیط زیست
%D 2001

[Download]