اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه کشور , 2001-04-30

عنوان : ( تأثیر آب مغناطیسی برروی برخی پارامترهای مقاومتی بتن )

نویسندگان: غ.تدین فر , مصطفی قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار ضمن معرفی دستگاه تصفیه آب و عملکرد آن بر رویی یونهای محلول در اب ، به بررسی اثر اب مغناطیسی بر روی بتن می پردازد . ادامه در فایل پیوست می باشد .

کلمات کلیدی

, آب مغناطیسی ؛ مقاومت فشاری , اسلامپ ؛ پلاستیسیته ؛ تقلیل کشش سطحی اب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015051,
author = {غ.تدین فر and قلی زاده, مصطفی},
title = {تأثیر آب مغناطیسی برروی برخی پارامترهای مقاومتی بتن},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه کشور},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب مغناطیسی ؛ مقاومت فشاری ، اسلامپ ؛ پلاستیسیته ؛ تقلیل کشش سطحی اب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر آب مغناطیسی برروی برخی پارامترهای مقاومتی بتن
%A غ.تدین فر
%A قلی زاده, مصطفی
%J اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه کشور
%D 2001

[Download]