علوم حدیث, دوره (53), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (72-89)

عنوان : ( بررسی مصداق دابه الارض در روایات فریقین )

نویسندگان: حسن نقی زاده , سعیده سادات موسوی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مساله دابه الارض و ارتباط آن با رجعت

کلمات کلیدی

, تفسیر , رجعت, آخرالزمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015132,
author = {نقی زاده, حسن and موسوی نیا, سعیده سادات },
title = {بررسی مصداق دابه الارض در روایات فریقین},
journal = {علوم حدیث},
year = {2009},
volume = {53},
number = {3},
month = {October},
issn = {1561-0098},
pages = {72--89},
numpages = {17},
keywords = {تفسیر - رجعت- آخرالزمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مصداق دابه الارض در روایات فریقین
%A نقی زاده, حسن
%A موسوی نیا, سعیده سادات
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2009

[Download]