مطالعات اسلامی, دوره (40), شماره (81), سال (2008-10) , صفحات (165-189)

عنوان : ( تاملی در حدیث نبوی « من کذب علی متعمدا» )

نویسندگان: حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی جنبه های صدوری و دلالی حدیث من کذب علی متعمدا

کلمات کلیدی

, حدیث متواتر , کذب , وضع حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015138,
author = {نقی زاده, حسن},
title = {تاملی در حدیث نبوی « من کذب علی متعمدا»},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2008},
volume = {40},
number = {81},
month = {October},
issn = {1010-4992},
pages = {165--189},
numpages = {24},
keywords = {حدیث متواتر - کذب - وضع حدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی در حدیث نبوی « من کذب علی متعمدا»
%A نقی زاده, حسن
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2008

[Download]