چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات , 2010-03-01

عنوان : ( تشخیص قطعات معیوب از لحاظ خواص مکانیکی باکمک تعیین اندازه دانه قطعات فولادی با استفاده از روش غیرمخرب جریان های گردابی )

نویسندگان: محمودرضا قندهاری فردوسی , مهرداد کاشفی تربتی , سعید کهربائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه دانه از مهمترین پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی قطعات فولادی می باشد. یکی از راه های جداسازی قطعات معیوب و نامطلوب از لحاظ خواص مکانیکی مانند استحکام و چقرمگی بررسی اندازه دانه می باشد. روش های سنتی جهت تعیین اندازه دانه، شامل روش های مخرب متالوگرافی بوده که وقت گیر و هزینه بر می-باشند. آزمون جریان گردابی یک آزمون غیرمخرب است که به سرعت اجرا شده و از آنجا که پاسخ آن به ترکیب شیمیایی و ریزساختار ماده ی موردنظر حساس است، می توان از آن در تعیین اندازه دانه در قطعات با ترکیب شیمیایی یکسان بهره گرفت. همچنین امکان انجام ازمون غیر مخرب فوق بر روی تمامی قطعات وجود دارد. در تحقیق حاضر، روش غیر مخرب جریان های گردابی جهت تعیین اندازه دانه بر روی فولاد CK20 بکار رفته است. نتایج نشان دهنده دقت قابل قبول(R=0.97) خروجی های القا جریان مخصوصا امپدانس نرماله شده در مقایسه با روش متالوگرافی است.

کلمات کلیدی

, جداسازی قطعات معیوب, تعیین اندازه دانه, آزمون غیرمخرب, آزمون جریان گردابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015140,
author = {قندهاری فردوسی, محمودرضا and کاشفی تربتی, مهرداد and کهربائی, سعید},
title = {تشخیص قطعات معیوب از لحاظ خواص مکانیکی باکمک تعیین اندازه دانه قطعات فولادی با استفاده از روش غیرمخرب جریان های گردابی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جداسازی قطعات معیوب، تعیین اندازه دانه، آزمون غیرمخرب، آزمون جریان گردابی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص قطعات معیوب از لحاظ خواص مکانیکی باکمک تعیین اندازه دانه قطعات فولادی با استفاده از روش غیرمخرب جریان های گردابی
%A قندهاری فردوسی, محمودرضا
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A کهربائی, سعید
%J چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات
%D 2010

[Download]