دانش حسابرسی, دوره (10), شماره (32), سال (2010-5) , صفحات (20-30)

عنوان : ( توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی )

نویسندگان: امیرآقا میری موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی

کلمات کلیدی

, توازن, مربوط بودن, اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015143,
author = {میری موسوی, امیرآقا},
title = {توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی},
journal = {دانش حسابرسی},
year = {2010},
volume = {10},
number = {32},
month = {May},
issn = {1681-9691},
pages = {20--30},
numpages = {10},
keywords = {توازن، مربوط بودن، اطلاعات مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی
%A میری موسوی, امیرآقا
%J دانش حسابرسی
%@ 1681-9691
%D 2010

[Download]