مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (9), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (121-126)

عنوان : ( بررسی تاثیر حرکت چرخش لگن در وضعیت نشسته بر شدت کمردرد نیمه دوم بارداری )

نویسندگان: نسترن رزمجو , منصوره منصوری , احمد ابراهیمی عطری , دکتر حبیب اله اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمرین حرکت چرخش لگن یک ورزش اساسی است که به نظر می آید در تقویت و افزایش انعطاف پذیری عضلات ناحیه شکم موثر باشد

کلمات کلیدی

, تمرین حرکت چرخش لگن, وضعیت نشسته, شدت کمردرد, نیمه دوم بارداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015156,
author = {نسترن رزمجو and منصوره منصوری and ابراهیمی عطری, احمد and دکتر حبیب اله اسماعیلی},
title = {بررسی تاثیر حرکت چرخش لگن در وضعیت نشسته بر شدت کمردرد نیمه دوم بارداری},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2009},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-2487},
pages = {121--126},
numpages = {5},
keywords = {تمرین حرکت چرخش لگن،وضعیت نشسته، شدت کمردرد، نیمه دوم بارداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر حرکت چرخش لگن در وضعیت نشسته بر شدت کمردرد نیمه دوم بارداری
%A نسترن رزمجو
%A منصوره منصوری
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A دکتر حبیب اله اسماعیلی
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2009

[Download]